ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Podmínky použití

Ochrana osobních údajů, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy, je pro nás důležitým zájmem. Bez vašeho souhlasu neshromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek žádné osobní údaje. Vy sami se rozhodujete, zda nám tyto údaje chcete poskytnout nebo ne, za účelem registrace, průzkumu atd. Vaše osobní údaje obecně používáme k tomu, abychom odpověděli na vaše dotazy nebo abychom vám umožnili přístup ke zvláštním informacím nebo nabídkám. DOT GmbH & Co KG nebude vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je žádným jiným způsobem neprodávat.

AUTOMATICKY SBÍRANÉ INFORMACE, KTERÉ NEOBSAHUJÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Když navštívíte naše webové stránky, jsou příležitostně automaticky shromažďovány obecné informace, které neobsahují osobní údaje (např. použitý internetový prohlížeč, počet návštěv, průměrná doba strávená na webu, zobrazené stránky). Tyto informace používáme k určení atraktivity našich webových stránek a ke zlepšení jejich obsahu a funkčnosti.

BEZPEČNOST

DOT GmbH & Co KG přijímá opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše data jsou svědomitě chráněna před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

GOOGLE ANALYTIK

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited („Google“). Jeho použití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč více zařízeními k pseudonymnímu uživatelskému ID a tím analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje WWW.INTERSOFT-CONSULTING.DE.

Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace, které soubor cookie generuje o vašem používání této webové stránky, se obecně přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě, že je na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, bude však vaše IP adresa dříve společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Vezměte prosím na vědomí, že Google Analytics byl rozšířen o anonymizaci IP na této webové stránce, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres („maskování IP“). IP adresa zaslaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji od společnosti Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně dat naleznete na adrese HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/DE.HTML nebo pod HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/?HL=DE.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Společnost Google je pověřena provozovatelem těchto webových stránek analýzou jejich používání za účelem sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách za účelem poskytování doplňkových služeb vůči provozovateli webových stránek souvisejících s používáním těchto webových stránek a internetu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právním základem pro používání Google AnalytiK je váš souhlas podle

ART. 6 (1) P. 1 LIT. A DSGVO.

PŘÍJEMCI / KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google.

PŘEVOD DO TŘETÍCH ZEMÍ

DOBA ULOŽENÍ DAT

Údaje, které odešleme a propojíme se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID, se po 14 měsících automaticky smažou. Data, jejichž doba uchování byla dosažena, jsou automaticky mazána jednou měsíčně.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Používání souborů cookie můžete kdykoli odmítnout s účinností do budoucna výběrem příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací DOPLŇKU PROHLÍŽEČE. Opt-out cookies zabraňují shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu. Chcete-li zabránit Universal Analytics ve shromažďování dat na více zařízeních, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie:

DEAKTIVOVAT GOOGLE ANALYTIK

GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru