Tisk

DOT GmbH & Co. KG

DoT GmbH & Co. KG is represented by the general partner: DOT Verwaltungs GmbH, Registry Court Bad Oeynhausen, HRB 15808. This is represented by Managing Directors Daniel Joachimmeyer and Thomas Pabst

Gewerbepark 9-11
49143 Bissendorf
Germany

Phone: +49 5402 402 491-0

E-Mail: 
Internet: BURNOUT.KITCHEN

Registry court: District court of Bad Oeynhausen
Registration number: HRB No. A 9322
VAT identification number: DE 315 856 720

Bank account:
Volksbank
Bad Oeynhausen-Herford eG
IBAN: DE47 4949 0070 0437 1095 00
BIC: GENODEM1HFV

KONCEPCE, GRAFICKÁ ÚPRAVA, TEXT, FOTOGRAFIE, ILUSTRACE A PROGRAMOVÁNÍ.

AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright 2017 DoT GmbH & Co.KG. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah (texty, obrázky, grafika, zvukové, video a animační soubory a jejich uspořádání atd.) na těchto webových stránkách je chráněn autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Právní ochrana se vztahuje také na databáze a podobná zařízení. Obsah je volně použitelný pouze pro jeho zamýšlené vyhledávání na internetu. Obsah těchto webových stránek nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován, šířen, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám v jakékoliv formě nad rámec autorského zákona. Některé oblasti webových stránek obsahují také obrázky, které podléhají autorským právům třetích stran. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na webových stránkách chráněny zákonem o ochranných známkách.

GARANCE

Všechny informace na těchto webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. Snažíme se tyto informace neustále rozšiřovat a aktualizovat. Nemůžeme však zaručit úplnost, správnost a aktuálnost informací. Společnost DoT GmbH & Co KG poskytuje tyto informace bez jakéhokoli ujištění nebo záruky, ať už výslovné nebo implicitní. Společnost DoT GmbH & Co KG vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek, pokud nejsou založeny na zlém úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy, je pro nás důležitá. Prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje bez vašeho souhlasu. Vy sami se rozhodujete, zda nám tyto údaje chcete poskytnout, nebo ne, a to za účelem registrace, průzkumu apod. Vaše osobní údaje zpravidla používáme k tomu, abychom mohli reagovat na vaše dotazy nebo vám umožnili přístup ke speciálním informacím či nabídkám. Společnost DoT GmbH & Co KG vaše osobní údaje neprodává třetím stranám ani je žádným jiným způsobem neprodává.

AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE, KTERÉ NEOBSAHUJÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Při přístupu na naše webové stránky jsou příležitostně automaticky (tj. nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovány obecné informace, které neobsahují osobní údaje (např. použitý internetový prohlížeč, počet návštěv, průměrná doba strávená na webu, zobrazené stránky). Tyto informace používáme ke zjištění atraktivity našich webových stránek a ke zlepšení jejich obsahu a funkčnosti.

ZABEZPEČENÍ

Společnost DoT GmbH & Co KG přijímá opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Webové stránky společnosti DoT GmbH & Co.KG obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost DoT GmbH & Co.KG neodpovídá za obsah těchto jiných webových stránek.

DĚTI

Děti by neměly předávat žádné osobní údaje na webové stránky společnosti DoT GmbH & Co. KG bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníka. Doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném zacházení s osobními údaji na internetu. Společnost DoT GmbH & Co KG nebude záměrně shromažďovat osobní údaje dětí, ani je nebude žádným způsobem využívat nebo je bez souhlasu sdělovat třetím stranám.

GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru